Mọi người ơi. Có ai đã từng đăng ký mst để nộp hộ thuế nhà thầu thì cho mình hỏi…

Mọi người ơi. Có ai đã từng đăng ký mst để nộp hộ thuế nhà thầu thì cho mình hỏi nhờ kinh nghiệm với. Nếu làm bảng kê thì có phải nộp bản hđ có công chứng hay chỉ là bản copy k cần công chứng? Cảm ơn mọi người nhiều.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 28, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *