Mọi ng cho e hỏi với ak, bây giờ e muốn đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho doanh n…

Mọi ng cho e hỏi với ak, bây giờ e muốn đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp thì e phải lên đâu và cần những j ak?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 28, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi ng cho e hỏi với ak, bây giờ e muốn đăng ký đóng bảo hiểm xã hội cho doanh n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *