Chào ac trong nhóm e có 1 vấn đề về thuế gtgt. Mọi người giải đáp giúp e với ạ ….

Chào ac trong nhóm e có 1 vấn đề về thuế gtgt. Mọi người giải đáp giúp e với ạ . quý 3 vừa rồi thuế gtgt phải nộp là 3 triệu, mà e lỡ nộp 4 triệu lun. h quý 4 ni phải nộp 4 triệu . vậy số tiền 1 triệu e nộp dư e đk trừ vào tiền thuế phải nộp quý 4 k ạ. ? H e lập giấy nộp tiền 4-1=3 triệu thôi hay vẫn nộp 4 triệu tiền thuế gtgt quý 4 ạ? Giup e với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Chào ac trong nhóm e có 1 vấn đề về thuế gtgt. Mọi người giải đáp giúp e với ạ ….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *