Các bạn cho mình hỏi với, có bạn nào hay làm dịch vụ cho công ty trong khu chế x…

Các bạn cho mình hỏi với, có bạn nào hay làm dịch vụ cho công ty trong khu chế xuất ko?. Mình làm dịch vụ sửa chữa cho công ty trong khu chế xuất, họ yêu cầu xuất hóa đơn vat 0%. Vậy mình có phải làm thủ tục gì để xuất được hóa đơn vat 0% ko?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi với, có bạn nào hay làm dịch vụ cho công ty trong khu chế x…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *