Ace cho mình hỏi cái nha. Mình nộp thuế môn bài thuộc bậc 2 mà mình nộp nhầm san…

Ace cho mình hỏi cái nha. Mình nộp thuế môn bài thuộc bậc 2 mà mình nộp nhầm sang bậc 1 nhưng số tiền vẫn là của bậc 2 là 2 triệu. Giờ mình phải làm sao bây giờ. Cảm ơn tất cả.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 26, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Ace cho mình hỏi cái nha. Mình nộp thuế môn bài thuộc bậc 2 mà mình nộp nhầm san…”

  • Ko sao đâu nha. Gọi lên thuế gặp người quản lý trực tiếp báo họ sẽ điều chỉnh cho. Đang háo hức trung kết bóng đá mà thuế má đau đầu haha.

  • Làm công văn xin điều chỉnh tiểu mục. Nếu k kịp làm thì cứ nộp lại cho chắc. Sau đó làm công văn điều chỉnh tiểu mục, số tiền chuyển sang năm tiếp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *