E lập tờ khai môn bài cho địa điểm kinh doanh mà htkk mặc định là Bậc 4. E k sử…

E lập tờ khai môn bài cho địa điểm kinh doanh mà htkk mặc định là Bậc 4. E k sửa thành bậc 3 được. E để vậy nộp thì có đúng k ạ. Các a/c giúp e với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

6 thoughts on “E lập tờ khai môn bài cho địa điểm kinh doanh mà htkk mặc định là Bậc 4. E k sử…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *