Có anh chị nào từng làm giải thể cho công ty TNHH rồi cho em xin thủ tục với ak….

Có anh chị nào từng làm giải thể cho công ty TNHH rồi cho em xin thủ tục với ak. Còn mấy ngày nữa là hết hạn đóng thuế môn bài thì giờ em làm thủ tục giải thể công ty có kịp không ạ. Công ty thành lập từ đầu năm 2017 nhưng chưa phát sinh hoạt động nào ạ. Cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

One thought on “Có anh chị nào từng làm giải thể cho công ty TNHH rồi cho em xin thủ tục với ak….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *