Chào cả nhà, cho mình hỏi, mình gửi tờ khai, sau khi ký gửi thì báo không tìm th…

Chào cả nhà, cho mình hỏi, mình gửi tờ khai, sau khi ký gửi thì báo không tìm thấy chữ ký số “mình đọc các trường hợp có thể dẫn đến lỗi này thì trường hợp của mình là vừa gia hạn chữ ký số, Vậy mình sửa lỗi này như thế nào, các ac tư vấn giúp ạ, cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 25, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Chào cả nhà, cho mình hỏi, mình gửi tờ khai, sau khi ký gửi thì báo không tìm th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *