Các bác ơi cho e hỏi trường hợp gửi bảng lương trên 9 triệu thì tính thuế tncn c…

Các bác ơi cho e hỏi trường hợp gửi bảng lương trên 9 triệu thì tính thuế tncn của họ như bình thường phải ko ạ . Trg hợp đó xử lý thế nào ạ, và sẽ bị xử lý ra sao ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 23, 2018

account_box admin

One thought on “Các bác ơi cho e hỏi trường hợp gửi bảng lương trên 9 triệu thì tính thuế tncn c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *