Cả nhà cho em hỏi. Công ty em đang làm thủ tục chuyển Quận. Vậy em có nên nộp lệ…

Cả nhà cho em hỏi. Công ty em đang làm thủ tục chuyển Quận. Vậy em có nên nộp lệ phí môn bài tại quận cũ ngay bây giờ không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 22, 2018

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho em hỏi. Công ty em đang làm thủ tục chuyển Quận. Vậy em có nên nộp lệ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *