Vẫn là vấn đề muôn thủa. Mọi người cho em xin chút ý tưởng được không ạ ? – Ch…

Vẫn là vấn đề muôn thủa.

Mọi người cho em xin chút ý tưởng được không ạ ?

– Chả là năm 2018 phải đóng bảo hiểm cho chả những lao động thời vụ từ 1 tháng tới 3 tháng.Công ty em thì có nhiều hợp đồng khoán cho các tổ đội với thời gian như vậy.Nếu mà phải đóng bảo hiểm hết thì chả còn lãi nữa vì khoán tổ đội cũng đòi giá sát lắm rồi.Mà chắc chắn rằng họ cũng chả quan tâm luật 2018 như nào và cũng chả đời nào họ chịu trích tiền ra để nộp bảo hiểm.
– Như các năm còn có hy vọng mua hóa đơn của thuế.Chịu mất chi phí thêm nhưng chắc ăn và tiết kiệm hơn.

Sếp yêu cầu đưa ra phương án xử lý vấn đề này sao cho hợp lý và có lợi nhất.Mọi người tư vấn thêm giúp em nhé.

Cảm ơn cả nhà !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Vẫn là vấn đề muôn thủa. Mọi người cho em xin chút ý tưởng được không ạ ? – Ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *