Các bạn cho mình hỏi hóa đơn ntn có hạch toán được k??? K có dấu đỏ gì cả….

Các bạn cho mình hỏi hóa đơn ntn có hạch toán được k??? K có dấu đỏ gì cả.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

19 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi hóa đơn ntn có hạch toán được k??? K có dấu đỏ gì cả….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *