Cả nhà ơi! Chỉ giáo cho em với ạ. Em mới quyết toán thuế lần đầu nên khi nhận đư…

Cả nhà ơi! Chỉ giáo cho em với ạ. Em mới quyết toán thuế lần đầu nên khi nhận được quyết định em không biết hoạch toán làm sao. Cả nhà cho em hỏi so với bảng Quyết Định thì em hạch toán đúng không ạ? Và khoản giảm lỗ năm 2014 là 257.700.984 đ em phải xử lý như thế nào? Em cám ơn cả nhà.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 19, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *