Dear Anh/Chị! Anh chị cho e hỏi năm 2016 em có khoản phải thu gốc ngoại tệ là: 3…

Dear Anh/Chị!
Anh chị cho e hỏi năm 2016 em có khoản phải thu gốc ngoại tệ là: 34,538.22 USD trong năm quy đổi: 780,129,368VNĐ
Tỷ giá 31/12/2016: 22.710vnd/usd
Đánh giá lại tỷ giá cuối năm là: 784,362,976 VNĐ
Khi lên báo cáo tài chính năm 2016 khoản phải thu của em là 784,362,976VNĐ
@ Vậy khi nhập vào misa số dư đầu kỳ nợ phải thu là 34,538.22 USD ; 784,362,976VNĐ
EM làm vậy đúng hay sai?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *