Các việc NNT cần hoàn thành trong THÁNG 1/2018 A. V/v Khai thuế ** NNT thuộc di…

Các việc NNT cần hoàn thành trong THÁNG 1/2018
A. V/v Khai thuế
** NNT thuộc diện báo cáo thuế theo tháng 12/2017
1. Nộp báo cáo thuế GTGT tháng 12/2017 (Hạn nộp 20/01/2018)
2. Nộp báo cáo thuế TNCN tháng 12/2017 (Hạn nộp 20/01/2018, có phát sinh thuế TNCN thì nộp)
3. Nộp báo cáo khác nếu có như (BVMT, TAIN….) của tháng 12/2017 (Hạn nộp 20/01/2018)
** NNT thuộc diện báo cáo thuế theo quý 4/2018
1. Nộp báo cáo thuế GTGT quý 4/2017 (Hạn nộp 30/01/2018)
2. Nộp báo cáo thuế TNCN quý 4/2017 (Hạn nộp 30/01/2018, có phát sinh thuế TNCN thì nộp)
3. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4/2018 (Hạn nộp 30/01/2018)
4. Nộp báo cáo khác nếu có của quý 4/2017 (Hạn nộp 30/01/2018)
B. V/v Nộp thuế
1. Nộp thuế MB (Lệ phí MB) với mã NDKT xác định ở bậc nào thì tự gõ tay
2. Nộp thuế TNDN tạm tính Q4 và cả năm. Nếu lãi mà nộp hơi ít thì có thể tham khảo các chỉ tiêu I G H trên tờ khai 03/TNDN để rõ thiệt hơn.
3. Nộp các loại thuế (GTGT, TNCN…..) nếu có phát sinh trong Tháng 12 hay Q4/17.
Chú Ý:
1. NNT thuộc CQT Phú Thọ và Bắc Ninh quản lý thì nhớ đăng nhập vô thuedientu.gdt.gov.vn để hoàn thành nghĩa vụ. Hệ thống tạo thêm một tài khoản quản trị (quyền cao nhất) để sử dụng tất cả các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế… như sau: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), mật khẩu trùng với mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử.
2. Mọi sai lầm đều phải trả giá mà thằng làm kế thuế không cẩn thận là phải trả bằng tiền nhuôn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *