Cả nhà cho em hỏi có ai làm về lĩnh vực logistic không ah? Cho em hỏi về hoa hồn…

Cả nhà cho em hỏi có ai làm về lĩnh vực logistic không ah? Cho em hỏi về hoa hồng môi giới chi cho người nước ngoài có chịu thuế không ah? Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi có ai làm về lĩnh vực logistic không ah? Cho em hỏi về hoa hồn…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *