Anh chị ơi cho em hỏi trạng thái sử lý không thành công như thế này phải làm sao…

Anh chị ơi cho em hỏi trạng thái sử lý không thành công như thế này phải làm sao ạ. Em ở Bắc Ninh đổi trang kê khai nên tra được nó thế này đây ạ 🙁
Như thế này em phải làm sao ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi cho em hỏi trạng thái sử lý không thành công như thế này phải làm sao…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *