anh chị nào nộp mẫu 08 NH rồi cho e hỏi với ạ? Giấy đăng kí tk để scan nộp cho s…

anh chị nào nộp mẫu 08 NH rồi cho e hỏi với ạ?
Giấy đăng kí tk để scan nộp cho sở là giấy nào v ạ? ACB k có giấy đăng kí mở tk ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

4 thoughts on “anh chị nào nộp mẫu 08 NH rồi cho e hỏi với ạ? Giấy đăng kí tk để scan nộp cho s…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *