Anh chị cho e hỏi với ạ: Năm 2015 cty e có mua 1 số tài sản nhưng dưới 30tr ko đ…

Anh chị cho e hỏi với ạ:
Năm 2015 cty e có mua 1 số tài sản nhưng dưới 30tr ko đủ tiêu chuẩn để ghi nhận TSCĐHH và trích khấu hao nhưng kế toán lại hạch toán sai vẫn ghi nhận TSCĐHH và trích khấu hao đến hết năm 2016. Đầu năm 2017 vẫn còn số dư khoảng hơn 7tr!
Vậy nhờ anh chị chỉ giúp e cách xử lý số hơn 7tr đó năm 2017 thế nào ạ? Nên hạch toán thế nào và có cần điều chỉnh gì ko ạ?
E cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 18, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *