Mọi nguoi ơi. Tài khoản ngân hàng năm 2016 nhập thiếu 1 khỏan chi nên số dư bị l…

Mọi nguoi ơi. Tài khoản ngân hàng năm 2016 nhập thiếu 1 khỏan chi nên số dư bị lệch. Sang đầu năm 2017 mình điều chỉnh sao ạ? Với cty mẹ ở nước ngoài có VPDD ơ VN thì có phải đóng thuế môn bài cho VPDD ko ạ? Nếu có thì đóng ở CCT quận hay CTT thành phố ? Help me :((

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 14, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Mọi nguoi ơi. Tài khoản ngân hàng năm 2016 nhập thiếu 1 khỏan chi nên số dư bị l…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *