Theo quy định của Luật BHXH thì từ 2018, tiền lương tháng đóng BHXH = mức lương …

Theo quy định của Luật BHXH thì từ 2018, tiền lương tháng đóng BHXH = mức lương + phụ cấp lương + CÁC KHOẢN BỔ SUNG KHÁC. Nhiều bạn sẽ đặt câu hỏi: “Các khoản bổ sung khác” là các khoản gì.

Các khoản bổ sung khác này chính là các khoản bổ sung được quy đinh trong Hợp đồng lao đồng. Vậy câu hỏi tiếp theo là: Có phải toàn bộ khoản tiền công ty trả cho chúng em đều phải tham gia BHXH?

Xin mời các bạn cùng trao đổi nhé!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Theo quy định của Luật BHXH thì từ 2018, tiền lương tháng đóng BHXH = mức lương …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *