Công ty A cho công ty B vay 400 triệu thì A có phải xuất hóa đơn đối với số tiền…

Công ty A cho công ty B vay 400 triệu thì A có phải xuất hóa đơn đối với số tiền 400 triệu ra khỏi két này k các chế

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

One thought on “Công ty A cho công ty B vay 400 triệu thì A có phải xuất hóa đơn đối với số tiền…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *