a/c nào có phát sinh tại NH Á Châu cho e hỏi: số hóa đơn dài thế này ghi sao ạ, …

a/c nào có phát sinh tại NH Á Châu cho e hỏi: số hóa đơn dài thế này ghi sao ạ, lần đầu tiên e thấy, lâu giờ e ko có giao dịch phát sinh NH ACB

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 13, 2018

account_box admin

8 thoughts on “a/c nào có phát sinh tại NH Á Châu cho e hỏi: số hóa đơn dài thế này ghi sao ạ, …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *