HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI BẰNG HÌNH (ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG NỘP…

HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI BẰNG HÌNH
(ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG NỘP THUẾ ĐIỆN TỬ THEO LINK: https://nopthue.gdt.gov.vn/epay_nnt/home.jsp Chọn “Lập giấy nộp tiền” như (Hình 1)=> chọn Mã NDKT như (hình 2), (hình 3), (hình 4), (hình 5) [Chỗ này lưu ý chọn MỤC 2850 ĐỂ TRA CỨU mã NDKT, chọn mã NDKT tương ứng với bậc môn bài bậc 1 : 2862 ; bậc 2: 2863; bậc 3: 2864]=> Ghi nội dung các chỉ tiêu “kỳ thuế, tiêu thức, số tiền” như (hình 6)=> “Hoàn thành”=> chọn “Trình ký” hoặc “ký và nộp” như (hình 6) => THE END.)

LƯU Ý
Người nộp thuế cần cài đặt các ứng dụng sau để đáp ứng các yêu cầu của hệ thống nộp thuế điện tử:
1. Ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.4.2
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/iht
2. Java plug-in 7
http://ihtkkresource.gdt.gov.vn/iht
Hoặc
Java plug-in
http://123.30.179.220/download/jre….
Ngoài ra trong quá trình nộp thuế điện từ còn có thể phát sinh các lỗi khác …
====================================
Chúc các bạn hoàn thành tốt công việc của mình!
Thân!
12/01/2018 – #HoaNguyen_ACCTAX
Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 12, 2018

account_box admin

4 thoughts on “HƯỚNG DẪN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI BẰNG HÌNH (ĐĂNG NHẬP VÀO HỆ THỐNG NỘP…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *