Hôm nay ngồi rà soát chứng từ của một công ty chuẩn bị quyết toán, phát hiện một…

Hôm nay ngồi rà soát chứng từ của một công ty chuẩn bị quyết toán, phát hiện một tờ hóa đơn đầu vào ngày 07/09/2016 VAT là 11 422 500 đã nhập 2 lần, vậy anh chị em cho hỏi là sẽ phạt bao nhiêu tiền nếu điều chỉnh tờ khai? giả sử các kỳ còn lại đều đúng.?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *