Hien tai bên e có khách hàng nợ 33 triệu từ tháng 11/2017. Nhung e có gọi hỏi th…

Hien tai bên e có khách hàng nợ 33 triệu từ tháng 11/2017. Nhung e có gọi hỏi thì báo la quên không đưa hd cho kế toán thanh toán . Bg bắt bên em xuất lại hd khác vào tháng 1/2108, trong khi doanh thu ben em khai theo tháng cũng đã kê khai . Khách hàng thì báo là đã quyết toán hết chi phi 2017 Nên k thanh toan . Em phai xu li truong họp nay nhu the nao.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

One thought on “Hien tai bên e có khách hàng nợ 33 triệu từ tháng 11/2017. Nhung e có gọi hỏi th…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *