anh chị trong nhóm em hỏi với ạ. công ty em là tư vấn khảo sát và lập bc nghiên …

anh chị trong nhóm em hỏi với ạ. công ty em là tư vấn khảo sát và lập bc nghiên cứu khả thi xây dựng các công trình cầu đường. vậy em cần những chi phí gì để giảm doanh thu ạ. vì em thấy khảo sát và lập báo cáo thì không có hóa đơn đẻ mình làm chi phí. vậy em lấy chi phí như thế nào ạ. anh chị nào rành chỉ em với, em với vào làm kế toán bên lĩnh vực này nên không biết được. em cảm ơn ạ!!!!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 11, 2018

account_box admin

2 thoughts on “anh chị trong nhóm em hỏi với ạ. công ty em là tư vấn khảo sát và lập bc nghiên …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *