Mọi người cho xin ý kiến về vụ truy thu và nộp KPCĐ cho với? bản thân m thấy nó…

Mọi người cho xin ý kiến về vụ truy thu và nộp KPCĐ cho với? bản thân m thấy nó không hợp lý chút nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 10, 2018

account_box admin

One thought on “Mọi người cho xin ý kiến về vụ truy thu và nộp KPCĐ cho với? bản thân m thấy nó…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *