E chào gia đình mình. Gia đình giúp e tháo gỡ với. E nhận được công văn này của …

E chào gia đình mình. Gia đình giúp e tháo gỡ với. E nhận được công văn này của bên bảo hiểm mà bên e chưa đăng ký thang bảng lương, các bác giúp e với. Có cách nào để không bị phạt không ạ. E cảm ơn các bậc tiền bối ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

25 thoughts on “E chào gia đình mình. Gia đình giúp e tháo gỡ với. E nhận được công văn này của …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *