anh/chị cho em hỏi cách điền mẫu C70a trên iBHXH mới nhất. Em điền các cột mà nó…

anh/chị cho em hỏi cách điền mẫu C70a trên iBHXH mới nhất.
Em điền các cột mà nó chỉ ra được bấy nhiêu.
CÁm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 9, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *