Không Download Được Giấy Nộp Tiền Có 2 việc nhờ các bạn giúp Sau khi nộp thu…

Không Download Được Giấy Nộp Tiền

Có 2 việc nhờ các bạn giúp

Sau khi nộp thuế, mình muốndown file xml giấy nộp tiền, nhưng web báo lỗi này, giờ phải xử lý thế nào !?

Sau khi download, thì iTaxviewer (1.4.2) mình không mở xem được. Trong khi cũng taxviewer đó vẫn được các tờ khai thuế (GTGT, TNCN)

Xin cảm ơn các bạn !

#NddBao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 5, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Không Download Được Giấy Nộp Tiền Có 2 việc nhờ các bạn giúp Sau khi nộp thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *