Em gửi file đăng ký mã số thuế tncn cho nhân viên trên web www.tncnonline.com và…

Em gửi file đăng ký mã số thuế tncn cho nhân viên trên web www.tncnonline.com và khi gửi file xong thì nó báo như trong màn hình.
Nhờ anh chị xem giúp em như vậy đã thành công chưa ạ. Em vào kiểm tra file thì không thấy thể hiện file.
Em cảm ơn anh chị ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *