Công ty em nhập về một lô hàng máy móc của TQ nhưng khi xuất ra e không biết viế…

Công ty em nhập về một lô hàng máy móc của TQ nhưng khi xuất ra e không biết viết thuế suất gtgt là bao nhiêu phần trăm? E lên Cục thuế hỏi mà họ chưa trả lời được nhờ các Bác gió em với ai. Cảm ơn các Bác nhiều.


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

One thought on “Công ty em nhập về một lô hàng máy móc của TQ nhưng khi xuất ra e không biết viế…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *