có ai lỡ đăng ký tk trên trang thư viện pháp luật phải trả phí ko ạ? do ko nghe …

có ai lỡ đăng ký tk trên trang thư viện pháp luật phải trả phí ko ạ? do ko nghe kỹ nên bên đó tự động đk tk và bắt phải đóng phí, ai gặp phải trường hợp này cho chỉ dẫn với, mình ko đóng thì có sao không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 4, 2018

account_box admin

6 thoughts on “có ai lỡ đăng ký tk trên trang thư viện pháp luật phải trả phí ko ạ? do ko nghe …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *