Mấy ac cho e hỏi, e nhận được hóa đơn có phần VAT làm tròn như thế này được k ạ?…

Mấy ac cho e hỏi, e nhận được hóa đơn có phần VAT làm tròn như thế này được k ạ? số tiền: 1.152.424.090, VAT: 115.242.410

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 3, 2018

account_box admin

3 thoughts on “Mấy ac cho e hỏi, e nhận được hóa đơn có phần VAT làm tròn như thế này được k ạ?…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *