Dạ công ty em còn ít tiền cổ tức (…?) mà không xác định được chủ nhân thì có h…

Dạ công ty em còn ít tiền cổ tức (…?) mà không xác định được chủ nhân thì có hoàn nhập lại được lợi nhuận chưa phân phối không ợ. Thật là bối rối.
(…?)Trước đây có nghị quyết được thông qua thì đã treo trên 338 ợ. Kêu hoài mà không có ai nhận, chủ nhân thì số ò e, địa chỉ thì toàn ma cà rồng …
Hờ hờ, treo hoài trên 338 ngứa con mắt quớ (/)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

4 thoughts on “Dạ công ty em còn ít tiền cổ tức (…?) mà không xác định được chủ nhân thì có h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *