Cuối năm đã bận lại còn bực,các bác thử nghĩ xem tháng nào cũng bị một tờ phạt n…

Cuối năm đã bận lại còn bực,các bác thử nghĩ xem tháng nào cũng bị một tờ phạt nộp chậm mặc dù mình chả nợ tí thuế nào,tháng trước một món ,tháng sau lại món khác sao các chị nghĩ ra lắm trò thế doanh nghiệp sai các chị dè ra thu phạt luôn,còn các chị sót lại cũng đổ cho doanh nghiệp,xong rồi gọi điện các chị hành lên đối chiếu ,vâng các chị nghĩ chúng em rảnh như các chị sao

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

7 thoughts on “Cuối năm đã bận lại còn bực,các bác thử nghĩ xem tháng nào cũng bị một tờ phạt n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *