BHXH 2018, các bác vẫn bảo cứ luật mà làm. Hợp đồng lao động trên 1 tháng là phả…

BHXH 2018, các bác vẫn bảo cứ luật mà làm. Hợp đồng lao động trên 1 tháng là phải đóng.

Việc này nó không đơn giản tý nào, làm mất thời gian của nhau là cái chắc.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

17 thoughts on “BHXH 2018, các bác vẫn bảo cứ luật mà làm. Hợp đồng lao động trên 1 tháng là phả…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *