Anh/Chi cho em hỏi tý : Trường hợp đã đóng Thuế GTGT hàng Nhập khẩu T12 .2017, h…

Anh/Chi cho em hỏi tý : Trường hợp đã đóng Thuế GTGT hàng Nhập khẩu T12 .2017, hàng hóa thông quan T01.2018 thì mình khê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu năm 2017 hay 2018 ah ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note January 2, 2018

account_box admin

2 thoughts on “Anh/Chi cho em hỏi tý : Trường hợp đã đóng Thuế GTGT hàng Nhập khẩu T12 .2017, h…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *