Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Mã nội dung kinh tế khoản chậm nộp thuế TNDN là 4918 p…

Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Mã nội dung kinh tế khoản chậm nộp thuế TNDN là 4918 phải không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 30, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi chút ạ. Mã nội dung kinh tế khoản chậm nộp thuế TNDN là 4918 p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *