Em có 1 vấn đề nhỏ, anh chị nào đi qua ghé lại giúp em 1 tý nhé. Cty em hok có c…

Em có 1 vấn đề nhỏ, anh chị nào đi qua ghé lại giúp em 1 tý nhé. Cty em hok có chức năng vận chuyển, chỉ có thương mại thui, nhưng tháng này em phát sinh chi phí vận chuyển giao hàng hộ cty mẹ ở Hà Nội, nay em muốn xuất lại hóa đơn GTGT để thu tiền vận chuyển của Cty mẹ này ( em có hóa đơn GTGT vận chuyển đầu vào) như vậy có hợp lệ hok , anh chị giúp em với nhé, Em cám ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Em có 1 vấn đề nhỏ, anh chị nào đi qua ghé lại giúp em 1 tý nhé. Cty em hok có c…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *