Cả nhà cho em hỏi em đăng ký mã số thuế cá nhân ở công ty A nhưng nộp bảo hiểm ở…

Cả nhà cho em hỏi em đăng ký mã số thuế cá nhân ở công ty A nhưng nộp bảo hiểm ở công ty B có được không ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 29, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *