BQT Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp mặt Anh Chị Em vào Ch…

BQT Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp mặt Anh Chị Em vào Chiều CN của tuần thứ 2 trong tháng 1/2018
Nhằm: Giao lưu, Tư vấn, xử lý những vướng mắc khai thuế Q4/2017 và Báo Cáo Tài Chính năm 2017
Tổ chức tại TPHCM trước, do Admin Thức Nguyễn Văn và Trần Đắc Thắng chủ trì
Tiệc cafe + ăn bánh mì nhẹ thôi, không cần đi nhà hàng.
Ý kiến Anh Chị Em thế nào?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 28, 2017

account_box admin

18 thoughts on “BQT Cộng Đồng Kế Toán Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp mặt Anh Chị Em vào Ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *