thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở Ko đầu tư : – phụ lục II-1 …

thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng tại Sở Ko đầu tư :
– phụ lục II-1
– giấy đề nghị mở tk
– giấy uỷ quyền người đi làm thủ tục
– cmt photo của người được uỷ quyền
Scan bộ hồ sơ trên rồi gửi qua mạng
Ai mới làm thủ tục này chỉ mình với nhé, Cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *