Mình đang làm thủ tục giải thể chi nhánh (cty chỉ có duy nhất 1 chi nhánh này), …

Mình đang làm thủ tục giải thể chi nhánh (cty chỉ có duy nhất 1 chi nhánh này), hiện tại giấy tờ đã gần xong, chỉ còn chờ giấy xác nhận chưa có khắc dấu từ Công an. (Chi nhánh của mình k có khắc dấu riêng)
Mình muốn hỏi việc lên xin xác nhận này cần những hồ sơ gì?
Xin nói thêm: công ty mình hiện tại đã đổi tên khác so với tên ghi trong chi nhánh. Đã đc cấp con dấu theo tên mới, tuy nhiên con dấu cũ vẫn chưa đc thu hồi. Vậy khi lên xin giấy xác nhận chưa khắc dấu trong trường hợp này có bị bắt bẻ gì không?
Rât mong đc các anh chị và các bạn giúp.
Xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Mình đang làm thủ tục giải thể chi nhánh (cty chỉ có duy nhất 1 chi nhánh này), …”

  • Nếu chi nhánh thành lập sau 30.06.2015 thì không cần giấy xác nhận khắc dấu. Trước 30.6.2015 hồ sơ gồm: bản sao giấy phép cty. Bản sao giấy phép chi nhánh. Giấy đề nghị xác nhận chưa khắc dấu. Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho việc đi xin xác nhận. Thời gian có kết quả: 1 tuần (nếu muôn nhanh 300k)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *