Mấy ac cho mình hỏi là cty mình sếp đi ctac nuoc ngoai phát sinh chi phí bên đó….

Mấy ac cho mình hỏi là cty mình sếp đi ctac nuoc ngoai phát sinh chi phí bên đó. Có hóa đơn điện tử và cả hóa đơn giấy phát sinh bên nuoc ngoài, các chi phí này sếp đã thanh toán qua thẻ cá nhân. Vd: sếp mình hay sdug dvu của Agoda để đi ctac đặt phòg. Thì đối với nhữg hóa đơn ấy mình làm thế nào để đưa vào chi phí hợp lý. Có liên quan gì đến thuế nhà thầu ko ạ. Rất mog sự giúp đỡ của mấy ac

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 26, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mấy ac cho mình hỏi là cty mình sếp đi ctac nuoc ngoai phát sinh chi phí bên đó….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *