Mọi người cho em hỏi chút, công ty em mới làm, thành lập năm 2017, là công ty dị…

Mọi người cho em hỏi chút, công ty em mới làm, thành lập năm 2017, là công ty dịch vụ, công ty em chưa phát hành hóa đơn, nhưng có các hóa đơn chi phí đầu vào, vậy cuối năm công ty em có phải làm báo cáo tài chính không ah?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 22, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Mọi người cho em hỏi chút, công ty em mới làm, thành lập năm 2017, là công ty dị…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *