GẤP GẤP… Từ Tháng 8->Tháng 11: thủ quỹ bên em nó đi nộp các thứ tiền dt, inter…

GẤP GẤP…
Từ Tháng 8->Tháng 11: thủ quỹ bên em nó đi nộp các thứ tiền dt, internet về chỉ đưa cho em pthu ĐTDĐ và internet, không đưa chứng từ ĐTCĐ. em cũng không để ý nên quên luôn. Nên bị sót các hóa đơn ĐTCĐ và Fax của T8, T9, T10, T11. Không làm phiếu chi cũng không kê khai luôn. Giờ em bỏ luôn mấy hóa đơn đó được không hay bắt buộc phải kê khai bổ sung ạ.
Cả nhà giúp em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

11 thoughts on “GẤP GẤP… Từ Tháng 8->Tháng 11: thủ quỹ bên em nó đi nộp các thứ tiền dt, inter…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *