Chào cả nhà. Nhờ anh chị tư vấn giúp em. Công ty của em làm giờ đúng là mớ bòng …

Chào cả nhà. Nhờ anh chị tư vấn giúp em. Công ty của em làm giờ đúng là mớ bòng bong luôn ạ. Kế toán cũ chỉ bàn giao lại hóa đơn đầu vào còn lại mọi thứ không giao. Token và hóa đơn đầu ra. Thuế thì không kê khai gì toàn nộp tờ khai trắng. Quan trọng nhất là giờ hỏi hóa đơn đầu vào, hợp đồng đặt in đâu cũng nói ko biết, không nhớ và cực kì nói chuyện vô lý nói là kế toán thì phải tự giải quyết được. Em hoang mang quá.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

One thought on “Chào cả nhà. Nhờ anh chị tư vấn giúp em. Công ty của em làm giờ đúng là mớ bòng …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *