Các anh chi ơi mình nhận được thông báo phạt của cục thuế sau đó tiến hành nộp p…

Các anh chi ơi mình nhận được thông báo phạt của cục thuế sau đó tiến hành nộp phạt thì hạch toán như thế nào dc ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note December 21, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chi ơi mình nhận được thông báo phạt của cục thuế sau đó tiến hành nộp p…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *